στόχος της σελίδας

Η σελίδα “Κριτική Θεωρία” είναι προϊόν της συνεργασίας και των κύκλων αυτομόρφωσης μιας ολιγάριθμης ομάδας ατόμων κάπου μέσα στην ελλαδική επικράτεια. Σκοπός μας είναι να εμπλουτίσουμε αυτήν την σελίδα με κείμενα που συνέβαλαν στην κριτική σκέψη στον 20ο αιώνα, καθώς και άλλα κείμενα που αν και μπορεί να μην σχετίζονται άμεσα με την σχολή της Φρανκφούρτης και τους εμπνευστές της, κρίνουμε ότι έχουν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Με την σελίδα αυτή επιχειρούμε να αρχειοθετήσουμε ότι έχει μεταφραστεί στα ελληνικά μέχρι σήμερα και να δώσουμε την δυνατότητα σε όποιον θέλει να έχει πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία κειμένων. Όλα τα κείμενα θα ανεβαίνουν και σε μορφή pdf, δίνοντας στον αναγνώστη την δυνατότητα της εκτύπωσης.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s